Gyakran ismételt kérdések


I. A Pécsi Waldorf Líceumról általában

Milyen iskola a Waldorf Líceum?
Iskolánk szemléletét Rudolf Steiner következő gondolata tükrözi: „Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban.” Diákjaink az ismeretek elsajátítása mellett teret és eszközöket kapnak ahhoz, hogy belső szabadságukat önmaguk és embertársaik épülésére tudják kiaknázni.

Ki a Líceum fenntartója?
A Mandulafa Egyesület az intézmény fenntartója, mely egy közhasznú civil szervezet, tagjai a pécsi waldorf közösség tagjai. A Mandulafa Egyesület a fenntartója a 2007. óta működő Mandulafa waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI intézménynek is.


II. A Líceumban zajló oktatásról

Hány osztályos a Líceum?
4+1 év: az első 4 év a Waldorf Kerettanterv szerint viszi végig az oktatási ívet, a “ráadás” év pedig az állami érettségi vizsgára és felsőoktatási felvételire felkészítő, rendszerező év. 

Epochális rendszerben lesz az oktatás?
Igen. Az epochális rendszer szerint több (3-4-5) héten keresztül foglalkoznak a diákok 1-1 átfogó témával, témakörrel. Napi bontásban 8:30-10:00-ig lesz a főoktatás sáv, ezt követik majd a 45 perces szakórák - nyelv, mozgás stb. A délutáni órákban művészeti oktatás zajlik.

Lesz-e euritmia oktatás?
Igen, a 9-12. évfolyamon.

III. A beiratkozás folyamatáról

  Hány osztály indul?
  A 2023/24-es tanévben egy kilencedikes osztállyal indul a Líceum. Innen kezdve felmenő rendszerben bővül, végül 4+1 évfolyammal fog működni. Középtávon célunk évfolyamonként 2, párhuzamos osztály indítása. 

  Hogyan lehet beiratkozni?
  A 2023/24-es tanévre átiratkozással lehet majd bekerülni. A felvételi eljárás részletes leírását itt találod: felvételi eljárás 2023-2024

  Felvesznek-e olyan diákot, aki nem Waldorf általános iskolába járt?
  Igen.

  Automatikusan felvételt nyer az a diák, aki Waldorf általános iskolába járt?
  Nem, a felvételi folyamaton ugyanúgy részt kell vennie.

  Előnyt élveznek a pécsi Mandulafa Waldorf Általános Iskolából érkezők?
  Igen, de ez nem jelent automatikus felvételt, a felvételi folyamaton ugyanúgy részt kell venniük.

  Fogadnak-e SNI-s diákot?
  Igen. Az osztályok összetételének kialakításánál különösen fontosnak tartjuk, hogy a társadalom minél több szegmensét leképezze, a diákok minél többféle társukkal megtanuljanak együtt dolgozni.

  Miért kell fénykép a jelentkezőről?
  Így a diák már nem lesz teljesen ismeretlen számunkra a felvételi beszélgetésen, az anyagát olvasva ahhoz egy képet is tudunk már kapcsolni.

  Mi az a motivációs levél, mit kell beleírni?
  A motivációs levél lényege, hogy végig kell gondolnom, miért is akarok éppen ebbe az intézménybe jelentkezni. Ilyen kérdéseket érdemes feltennem magamnak a motivációs levél megírásakor: Mikor, kitől hallottam először erről az intézményről? Miért keltette fel az érdeklődésemet? Mit tudok róla (tények és vélelmek)? Mit tudok arról, hogy miben más? Mi az, ami különösen tetszik, érdekel, amire kíváncsi vagyok? Mi az, ami nem tetszik, nem érdekel? Mi az, amit nehézségnek látok? Vannak-e rossz tapasztalataim? Vannak-e jó tapasztalataim? Mi az, amit én hozzáteszek majd ehhez a közösséghez? Miért gondolom azt, hogy itt a helyem? Csak kíváncsi vagyok, vagy határozott elképzeléseim vannak? Milyen kérdéseket szeretnék feltenni a beszélgetésen? 

  Miért kell a diáknak kézzel írnia a motivácós levelét?
  Ahogy a fénykép, úgy az íráskép is egy fizikai lenyomata a jelentkezőnek.

  Miért kell a szülőnek is motivációs levelet írnia?
  A szülői motivációs levél lényege, hogy végig kell gondolnom, valóban támogatni tudom-e a gyermekemet abban, hogy ebbe az intézménybe jelentkezik. Ilyen kérdéseket érdemes feltennem magamnak a motivációs levél megírásakor: Mikor, kitől hallottam először erről az intézményről? Miért keltette fel az érdeklődésemet? Mit tudok róla (tények és vélelmek)? Mit tudok arról, hogy miben más? Mi az, ami különösen tetszik, érdekel, amire kíváncsi vagyok? Mi az, ami nem tetszik, nem érdekel? Mi az, amit nehézségnek látok? Vannak-e rossz tapasztalataim, ellenérzéseim? Vannak-e jó tapasztalataim? Én szeretném, ha a gyermekem ide járna, vagy ez az ő döntése volt, esetleg közös? Hogy látom magam ebben a történetben (szeretnék aktívan segíteni, háttérben szeretnék maradni, stb.)? Milyen kérdéseket szeretnék feltenni a beszélgetésen?

  Milyen füzetet hozzak a beszélgetésre?
  Bármilyet, ami a tanórai munkádba betekintést enged, nincs megkötés.

  Miért kell művészeti munkát hozni a beszélgetésre?
  A Waldorf iskola a művészet fontosságát abban látja, hogy a gyermek intellektuális, érzelmi és gyakorlati képességeit egyaránt fejleszti, valamint alkalmas a tanulási és viselkedési problémák kialakulásának megelőzésére, az egészség megőrzésére. Egy alkotás sokat mond az alkotóról szavak nélkül is, de jó kiindulási alapja is lehet egy beszélgetésnek.

  Mi fog történni a szóbelin? Milyen tananyagból készüljek fel?
  A szóbelin nem tantárgyi tudást mérünk fel. A jelentkezőt szeretnénk megismerni, beszélgetni vele.

  IV. Költségekről, hivatalos háttérről

   Mennyi lesz a szülőktől kért anyagi támogatás?
   A fenntartó a Waldorf-intézmény fenntartói tevékenységét a mindenkori szülői közösség aktív támogatásával el, egy Waldorf-intézmény működése csak a szülői közösség pénzbeli támogatásával és aktív személyes közreműködésével tartható fenn. A szülők a Waldorf-intézmény önkéntes választásával egyben azt is önkéntes elhatározásukból választják, elfogadják és vállalják, hogy a szülői közösség tagjaként ellenszolgáltatás nélkül támogatják a fenntartó létesítő okiratában rögzített, tartós közérdeket szolgáló közhasznú intézményfenntartói célját és tevékenységét, egyfelől tartós és rendszeres pénzbeli támogatással, másfelől személyes közreműködéssel. A Pécsi Waldorf Líceumban a fenntartó felé fizetendő szülői támogatás havi összege a 2023/24-es tanévben 40-45.000 Ft közötti összeg lesz várhatóan.
   A pécsi Waldorf közösség számára kiemelten fontos a steineri értelemben vett testvériség elvének érvényesítése pénzügyi téren. Ezen alapelv gyakorlati megvalósítása érdekében szociális rendszert hoztunk létre és tartunk fenn. Pénzügyi okok miatt nem maradhat ki olyan gyermek az Egyesület által fenntartott Intézményből, akit az Intézmény SzMSz-e szerinti gyermekfelvételért felelős szervek pedagógiailag felvehetőnek ítélnek, jelenlétét a csoport egészséges működése szempontjából elengedhetetlennek tartják.

   Lesz-e kollégium?
   Igen, a Koch Valéria Kollégiummal egyeztettünk szabad férőhelyek ügyében. Emellett elindult egy kezdeményezés, befogadó családokat keresünk közösségünkből, akik szívesen vállalnák egy-egy gimnazista elszállásolását.