Tanároknak

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.

—Rudolf Steiner

Fontosnak érezzük, hogy az érdeklődő tanárok már az alapítás folyamatába minél korábban bekapcsolódjanak, és részt vegyenek a leendő középiskola szellemiségének, karakterének, lényének életre hívásában. Ezért hívunk most téged is, ha tanárként érdeklődsz a leendő pécsi Waldorf gimnázium iránt. Arra kérünk, hogy add tovább ezt a meghívást olyan tanár ismerőseidnek, akiket szintén érdekelhet ez a folyamat.

Csatlakozz hozzánk már az alapítói munka során, még akkor is, ha nem vagy biztos benne, hogy ez lesz a te utad vagy ha keveset, esetleg semmit sem tudsz a Waldorf-pedagógiáról. A közös munka során alkalmunk lesz megismerni egymást és lehetőségünk lesz közösen, mélyebben megismerni a Waldorf-pedagógiát. És közben az is eldől majd, hogy megtalálod-e az alapító közösségben, esetleg a leendő tanári karban a helyed.

Hogyan kapcsolódhatsz be az alapítási folyamatba?

Csatlakozhatsz a Pedagógiai Munkacsoport megbeszéléseihez

2022 ősztől kéthetente összeül a Pedagógiai Munkacsoport. A megbeszélések során a leendő gimnázium pedagógiai megalapozásán dolgozunk, ezen belül stúdium-munka keretében Waldorf-pedagógiához kapcsolódó könyveket és előadásokat dolgozunk fel. Beszélünk az iskola pedagógiai alapelveiről és kereteiről, a tantervről, a tanárokról és sok más pedagógiai témáról.

Részt vehetsz a budapesti Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium tanárai által vezetett beszélgetéseken és műhelymunkákon

A budapesti Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium, röviden “a REGI” tanárai vállalták, hogy több alkalommal tartanak Pécsett beszélgetéseket és műhelymunkákat, ezzel támogatva a gimnáziumalapítás folyamatát. A REGI egy nagyon erős, progresszív, példaértékű Waldorf iskola, amelynek tanáraitól rengeteget tanulhatunk. Eddig öt hétvégén került sor ilyen eseményre, amelyek mindig nagyon felemelőek és inspirálóak voltak!

Az eseménysorozatot 2022 őszén szeretnénk folytatni, amire nagy szeretettel várunk minden érdeklődő középiskolai tanárt. A várható témák:

  • Kézimunka-kézművesség és osztálykísérés (utóbbi az osztályfőnöknek megfelelő feladatokat jelentik a Waldorf középiskolákban)
  • Nyelvoktatás

Jellemzően péntek délután 5 órától egy előadásra és beszélgetésre kerül sor, szombaton pedig egy jóval hosszabb, elsősorban tanároknak szóló műhelymunkára, ahol az érdeklődők fókuszáltabban, sok gyakorlati pedagógiai példával kiegészítve, közelebbről is bepillanthatnak az adott témákba.

A részvétel mindkét programon ingyenes, azonban esetleges adományokat örömel fogadunk.

Csatlakozz hozzánk magyarországi Waldorf középiskolákba szervezett látogatásokra és hospitálásra

Szeretnénk kisebb csoportokban meglátogatni magyarországi Waldorf középiskolákat, hogy bepillanthassunk az adott iskola oktatásába, a szervezeti működés hátterébe. Ha részt veszel az alapítói folyamatban, szívesen vesszük, ha ezen csoportokhoz is csatlakozol. A cél, hogy inspirációt gyűjtsünk a pécsi Waldorf gimnázium alapításához és működtetéséhez és tanuljunk azoktól, akiknek ebben más sokkal több tapasztalata van. Nem másolni szeretnénk másokat, hanem más utakat megismerve megtalálni a sajátunkat.

Milyen embereket várunk és mit kínálunk leendő tanárainknak?

Olyan embereket várunk, akik nyitottsággal, kíváncsisággal és szeretettel fordulnak a világ és az emberek iránt. Akik a saját tárgyuk oktatásának szakemberei, de akiket nemcsak a saját tárgyuk, hanem a világ és az emberek jelenlegi helyzete és kihívásai is érdeklik. Akik igazi kultúremberek. Akik nyitottak a Waldorf pedagógia iránt, és ha azt felfedezve elkötelezik magukat az iskolánk mellett, akkor vállalják, hogy elkezdik a Waldorf tanárképzést a Magyarországon elérhető képzések valamelyikén.

Mit kínálunk a tanároknak?

Egy inspiráló szakmai és szellemi közösséget, szabad szakmai mozgásteret. Lehetőséget a felfedezésre, kísérletezésre, újításra.

Milyen szakos tanárokat keresünk?

Szinte bármilyen szakos tanár számára látunk helyet és szerepet a leendő középiskolában. Hogy ennél azért konkrétabbak legyünk, íme egy felsorolás a Waldorf-tantervnek megfelelő középiskolás tárgyakról:

Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, magyar gyakorló és szakóra, anyanyelvi kompetencia fejlesztése, számtan, matematika, történelem, honismeret és földrajz, természetrajz és biológia, fizika, kémia, idegen nyelv I. és II., mozgás és testnevelés, informatika

Művészeti nevelés: képzőművészet, kézimunka, kézművesség, dráma, zene, euritmia, művészeti tanulmányok, esztétika

Szabadon választható órakeret: szabad vallás, agyagozás, szobrászat, gazdasági ismeretek, társadalomismeret, kertművelés, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret

Fakultációs órák és fakultatív emelt szintű érettségi felkészítés

Bővebben a magyar Waldorf-iskolák kerettantervéből tájékozódhatsz.

Miért Waldorf-pedagógia?

Úgy gondoljuk, hogy a Rudolf Steiner által több, mint 100 éve elindított Waldorf-pedagógia és az alapjául szolgáló emberismeret máig aktuális alapokat ad egy középiskola számára is, mert oly módon tekint a gyerekekre és fiatalokra, amely máig egyedülálló és releváns. Nyitottak vagyunk oktatásunk megújítására válaszként a világban zajló változásokra, de oktatásunk alapjául az antropozófiai emberismeretet és a Waldorf-pedagógia szemléletét választjuk.

Aktuális tanári jelentkezés:

Felhívás tanároknak